1. >Od roku 1853
  2. >Smer: Budúcnosť!

Za lepšie a udržateľné poľnohospodárstvo

Digitálna doba naplno prenikla do našich životov. Dáta, algoritmy, roboti, drony…je ťažké sa bez nich obísť, či už sa nám to páči či nie. Ako do toho všetkého zapadá poľnohospodárstvo? Asi si myslíte, že nijako. Opak je ale pravdou! Technológie, a to predovšetkým tie digitálne, majú svoje vlastné triky, ako urýchliť prechod k agroekológii. Vysvetlíme ako.

Mágia? Vôbec nie. Technológia!

Viete, čo je to Cropio? Ide o systém pre podporu rozhodovania, ktorý využívame na našich farmách v Rusku s cieľom znížiť spotrebu hnojív a vody. Ako systém funguje? Na základe kombinácie meteorologických a satelitných údajov umožňuje poľnohospodárom kedykoľvek monitorovať stav ich úrody.

Čítať budúcnosť…

Nemusíme už veštiť z krištáľovej gule, aby sme predpovedali rozšírenie niektorých chorôb alebo útok škodcov. Prediktívne nástroje sa o to postarajú ! Využitie kombinácie dát nám umožňuje predpovedať rozšírenie niektorých chorôb.

R&D (Research and development): zasadiť semienka budúceho poľnohospodárstva

Digitálne technológie pre nás predstavujú VÝNIMOČNÚ príležitosť na ceste k UDRŽATEĽNEJŠIEMU poľnohospodárstvu! A aby sme prešli od slov k činom, nadviazali sme partnerskú spoluprácu so skupinou AgTech (poľnohospodárskou odnožou značky FrenchTech, ktorá zaštiťuje francúzske start-upy). A čo nás zaujíma najviac? Automatizácia predovšetkým v oblasti odburinovania, presné monitorovanie stavu úrody, predpoveď zberu, riadené zavlažovanie i Big dáta. Tak chceme uskutočniť našu ambíciu: do roka 2025 previesť do poľnohospodárskej praxe alternatívne a udržateľné metódy na každom obrábanom kúsku zeme! 

Pripoj sa k nám