1. >Od roku 1853
  2. >Zelenina bez pesticídov

Výskum a vývoj

Bonduelle sa stará o zeleninu už pri jej pestovaní a znižuje užívanie pesticídov *

Výber semien a najlepších odrôd

Vysoký štandard v oblasti mikrobiológie

Proces produkcie

Mechanická kontrola burín a používanie lapačov hmyzu

Striedanie plodín pre zachovanie úrodnosti pôdy

Monitorovanie

Spolupráca agronómov a farmárov priamo na poliach

Kontrola

Hĺbkovej analýzy vykonanej certifikovanými a nezávislými laboratóriami. Pri laboratórnych testoch na viac ako 500 častíc pesticídov *., Naše kukurica a hrášok žiadnej z nich nezaznamenáva

Bonduelle kukurica a hrášok je bez akýchkoľvek konzervantov a zvyškových pesticídov

* Slovo "pesticíd" je všeobecný termín pre chemikálie používané na kontrolu živých organizmov, ktoré sú škodlivé pre plodiny. Používajú sa v poľnohospodárstve na ochranu rastlín pred škodcami alebo chorobami a na kontrolu burín.

 

 

Pripoj sa k nám