1. >Od roku 1853
  2. >Ochrana Biodiverzity a pôdy

 

Pôda je domovom mimoriadne rozmanitého života. Správna biodiverzita je nevyhnutná pre poľnohospodársku výrobu a ochranu životného prostredia. Je zrejmé, že biodiverzita každek pôdy je jedinečná, pretože závisí od prostredia, ktorého je daná pôda súčasťou. V poľnohospodárstve je preto potrebné zaujímať sa o rozmanitosť pôdy obklopujúcej každú pestovanú plodinu.
Naši poľnohospodárski partneri sa zaväzujú obrábať svoje polia čo najprirodzenejšie s cieľom chrániť pôdu a biodiverzitu. Každého nášho poľnohospodá poznáme osobne a pravidelne ho navštevujeme na jeho farme aspoň raz týždenne v priebehu pestovania a každý deň v čase zberu.


 

origine France

Šetrné nakladanie s prírodnými zdrojmi je jedným zo základných pilierov udržateľného rozvoja. V poľnohospodárstve je preto absolútne zásadné šetrne hospodáriť s vodou. Našim poľnohospodárom pomáhame šetriť vodou, a to vďaka využitiu presných zavlažovacích systémov, ako sú napr. kvapkovej závlahy. Tento systém pomaly a pravidelne zalieva priamo korene rastlín, a tým ich efektívne vyživuje. Využitím presných a efektívnych zavlažovacích metód sa obmedzuje vyparovanie, a vodou sa teda toľko neplytvá!
Vďaka lepšej správe zavlažovania sme oproti minulému roku znížili spotrebu vody o 5,9 % - to zodpovedá dvadsiatimdvom olympijským bazénom.

V Bonduelle dbáme na zachovanie biodiverzity prostredníctvom ochrany vody a pôdy, znížením chemických vstupov a celkovej uhlíkovej stopy.

Ciele do roku 2025:

  • 100% využiteľnosť celej úrody vrátane jej zvyškov, ako napríklad krmivo pre zvieratá alebo spätné hnojenie polí
  • 100% obrábanej pôdy alternatívnymi kultivačnými technikami