1. >Od roku 1853
  2. >Príroda – naša budúcnosť

Nový slogan spoločnosti: Príroda – naša budúcnosť!

Dejiny sveta sú formované významnými míľnikmi, nositeľom ktorých je spoločná vôľa ľudstva budovať lepšiu budúcnosť. Tieto prelomové okamihy menia spôsob chovania, pretvárajú náš vzťah ku svetu a posúvajú nás dopredu. Pre Bonduelle teraz nastala chvíľa rastlinnej revolúcie - obratu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom k výzvam, ktorým musí čeliť naša planéta. Už zajtra bude nutné nakŕmiť 9 miliárd žien a mužov. Rastlinná strava sa tak stáva hlavným nástrojom pre zabezpečenie kvality života budúcich generácií, a to nielen čo do kvantity produkcie, ale taktiež i jej spôsobu.

Príroda, naše najcennejšie bohatstvo, nás volá. Je našou povinnosťou načúvať jej početným výstrahám a konať. Klimatické zmeny, vyťažovanie pôdy, ohrozená biodiverzita…to všetko sú hrozby, ktoré narušujú rovnováhu prírody a teda i ľudstva. Ako rodinný podnik zacielený na dlhodobý horizont a zodpovedný za stravovanie miliónov stravníkov po celom svete, sa chceme aktívne podieľať. Akcionári a spolupracovníci spoločnosti Groupe Bonduelle usilujú o vytvorenie lepšej budúcnosti vďaka rastlinnej strave. V Bonduelle veríme, že musíme byť priekopníkmi v inovatívnych a vhodných riešeniach v otázke lepšieho stravovania s rešpektom k našej planéte a k zabezpečeniu kvality života budúcich generácií. Už 165 rokov spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi na vývoji modernej rastlinnej produkcie ohľaduplnej voči vodným zdrojom, ovzdušiu, pôde a pôdnemu podložiu. Sme teda odhodlanými zástancami efektívneho, ekologického, chytrého a solidárneho poľnohospodárskeho  priemyslu zameraného na zdravé, bezpečné, udržateľné a dostupné stravovanie. Naším záväzkom je inovovať celý proces rastlinnej výroby, ktorá začína na poli a končí na tanieri, a spoločne tak vytvárať lepšiu budúcnosť prostredníctvom rastlinnej stravy. To je totiž naše presvedčenie, príroda je naša budúcnosť. 

Pripoj sa k nám