1. >Od roku 1853
  2. >Partnerskí poľnohospodári, starajme sa o náš vzájomný vzťah!

3 100 partnerských poľnohospodárov a rovnaký počet úžasných stretnutí!

V živote majú niektoré stretnutia väčšiu váhu ako ostatné: vďaka ním rastieme, vyvíjame sa, objavujeme a robíme tie správne rozhodnutia. V Bondulle máme šťastie: nie jedno, ale hneď viac ako  3 100 úžasných stretnutí s našimi partnerskými poľnohospodármi, ženami a mužmi, s ktorými udržujeme úzky a trvalý vzťah založený na dôvere a vzájomnom rešpekte.

Ale čo je to vlastne trvalý a udržateľný vzťah?

Dávať a prijímať !

V prvom rade ide o vzťah založený na vzájomnej komunikácii a zdieľaní; vzťah, do ktorého každý vkladá práve toľko, koľko prijíma.

V Bonduelle si na modeli vzťahu, ktorý sme vybudovali s našimi partnerskými poľnohospodármi, nesmierne zakladáme, pretože prináša svoje ovocie: možnosť zabezpečenia cirkulácie poľnohospodárskych pôd nevyhnutnej pre elimináciu vyťažovania pôdy, čo najpresnejšej produkcie bez plytvania surovín a plánovania sejby a zberu s cieľom optimalizácie výnosu a kvality.

Z tohoto vzťahu tiež profitujú naši poľnohospodári: spolupráca s Bonduelle je pre nich zárukou zaručených cien nezávislých od svetového trhu, spravodlivého finančného ohodnotenia a spoločného zdieľania know-how s našimi 240 inžiniermi a agronómami. Zároveň im umožňuje zostať nezávislými, pretože Bonduelle predstavuje len 20 % ich obratu.

Sú teda šťastní? Áno, ale predovšetkým verní! Ak raz kývnu na spoluprácu s Bonduelle, zostávajú poľnohospodári po našom boku priemerne v celosvetovom rozsahu 16 rokov a vo Francúzsku 20 rokov.

Blízkosť a zdieľanie: stavebné kamene trvalého a udržateľného vzťahu.

Vzťah je nutné udržiavať každý deň. Tým, že tu budeme jeden pre druhého a tráviť spolu čas.

V Bonduelle si zakladáme na tom, aby sme boli našim farmárom fyzicky nablízku, pomáhali im a komunikovali s nimi.

O to sa starajú predovšetkým naši špecialisti v obore agronómie, ktorí udržiavajú tento vzťah na dennej úrovni. Stoja po boku poľnohospodárov, aby im odovzdávali rady v celom procese pestovania, od sadby až po zber s ohľadom na poľnohospodárske a administratívne postupy. Ich  úlohou je odovzdávať vlastné know-how a adaptovať ho na lokálne prostredie na základe vzájomnej komunikácie a zdieľania.

Ďalší dôkaz sily vzájomného vzťahu: Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Každý rok pozveme na tento veľtrh do Francúzska cca 250 farmárov a ich rodín, aby zdieľali svoje remeslo s návštevníkmi výstavy.

Úloha agronóma

Svedectvo Alaina Pouillyho

A to najdôležitejšie…zdieľať rovnaké hodnoty

Byť spoločníkmi znamená v prvom rade pozerať sa rovnakým smerom a zdieľať spoločné hodnoty. A to nám ide dobre: 96 % našich partnerských poľnohospodárov podpísalo svetovú agronomickú chartu, ktorú sme vytvorili v roku 1996. Dokument, ktorý zjednocuje všetky poľnohospodárske činnosti spoločnosti v oblasti kvality produktov, bezpečnosti stravovania a riadenia rizík.

Pripoj sa k nám
Prečítaj si tiež