1. >Od roku 1853
  2. >To je naša priorita!

Poslanie: kvalita

Ak z niečoho v Bonduelle nikdy nezľavíme, potom je to kvalita našich výrobkov!

Kvalitu neúnavne kontrolujeme v priebehu celého procesu výroby, počínajúc zberom až po skladovanie potravín.

Aká je úloha našich kontrolných tímov? Zabezpečiť celý rad kontrol behom všetkých výrobných etáp: od prijatia primárnych surovín, cez výrobné linky až po expedíciu.