1. >Od roku 1853
  2. >Plytvanie potravinami

V našich odpadkových košoch nájdeme celú hromadu vecí: síce tam sú určite už nekonzumovateľné odpadky, ale tiež potraviny, ktoré si (často ešte zabalené!) zaslúžia, aby sme ich skonzumovali!

Nesprávne odhadnuté množstvo, nepredvídateľná organizácia času, striktné dodržiavanie dátumov spotreby, nedostatok nápadov na recepty zo zvyškov…to všetko sú iste skvelé dôvody, napriek tomu faktom zostáva, že máme skrátka často veľké oči.

Stop plytvaniu!

Táto situácia už trvá príliš dlho a tak sme sa vrhli do boja proti plytvaniu:

Pustili sme sa do dobývania školských kantín vybavením, ktoré sa nazýva „doggy bags“ (=vrecká na zvyšky jedla).. 

Ďalším spôsobom je, že na balenie našich výrobkov presne uvádzame veľkosť porcií, aby sme každému umožnili nákup, ktorý bude zodpovedať jeho typu domácnosti a stravovacím návykom. 

Je to všetko? Nie.

Naše vlastné záväzky v našich továrňach

Ako hovorí citát, « Kto chce hýbať svetom, musí najprv pohnúť sám sebou ». A tak robíme v našich továrňach všetko pre to, aby sme minimalizovali straty a využili 100 % zeleniny, ktorú zozbierame. Prebytky z výroby darujeme lokálnym organizáciám. Nekalibrovaná zelenina je naporciovaná do ďalších receptov. Nepožívateľné časti zeleniny sa spracujú ako kompost, kŕmenie pre zvieratá alebo ako zdroj energie napríklad vo forme bioplynu.

Pripoj sa k nám