1. >Od roku 1853
  2. >Odbočka do budúcnosti

Prenesme sa v čase…Je rok 2197. Na Zemi je horúco, lesy a prírodné plochy boli zredukované na minimum. Ekosystémy sú v nerovnováhe a mnohé živočíšne a rastlinné druhy vymizli…

Že vám z tohoto scenára behá mráz po chrbte? Nám tiež. A preto sme sa rozhodli konať. A nie za 10 rokov – ihneď! Budúcnosť je totiž nutné budovať už dnes, obzvlášť keď ide o biodiverzitu.

Príroda – naša budúcnosť

Konkrétne robíme všetko pre to, aby sme obrábali pôdu bez negatívneho dopadu na hmyzie spoločenstvo, živočíšny i rastlinný život: chemické pesticídy nahradzujeme alternatívnymi metódami, vysadzujeme živé ploty a kvetinové záhony…V rokoch 2016-2017 sme sa tiež pustili do niekoľkých projektov s tromi hlavnými cieľmi: nadobudnúť dostatočných znalostí a odbornosti v oblasti biodiverzity, zvýšiť informovanosť v rámci priemyselných zón a vytvoriť mechanizmy pre identifikáciu správnych postupov a vývoja.

Skrátka neúnavne usilujeme o to, aby bola príroda našou budúcnosťou.

Pripoj sa k nám