1. >Od roku 1853
  2. >Obmedzenie pesticídov

Dôležitý záväzok voči zdraviu a životnému prostrediu.

 

Výraz "bez pozostatkov pesticídov" znamená, že nebola zaznamenaná žiadna účinná látka z testovaných chemických pesticídov. Pri analýze externými nezávislými a akreditovanými laboratóriami musia mať testované produkty koncentráciu pozostatku pesticídov pod 0,01 mg / kg. Pri laboratórnych testoch našej kukurice a hrášku, sa testy vykonávajú na viac ako 500 druhov pesticídov *. Naša kukurica a hrášok žiadne z nich neobsahuje. Tieto výrobky sú označené logom „BEZ"

origine France

* Slovo "pesticíd" je všeobecný termín pre chemikálie používané na kontrolu živých organizmov, ktoré sú škodlivé pre plodiny. Používajú sa v poľnohospodárstve na ochranu rastlín pred škodcami alebo chorobami a na kontrolu burín.

 

Dlhodobá spolupráca s viac ako 2 000 poľnohospodármi v celej Európe nám dáva možnosť pomáhať týmto poľnohospodárom s prechodom na alternatívne agroekologické techniky. Príkladom sú tieto:

 

  • mechanické odstraňovanie buriny - Aby mohla zelenina správne rásť, musí sa odstrániť všetka burina v jej okolí. Naši poľnohospodárski partneri využívajú najmodernejšie techniky mechanického odburinenia. Odstraňovač buriny je vybavený monitorovacou kamerou, prechádza povrch pôdy a odstraňuje z nej burinu, a to na centimeter presne, bez toho, aby porušil vysádzané riadky rastlín. Pri tejto technike sa nepoužívajú chemické herbicídy a preto je oveľa šetrnejia k životnému prostrediu a podporuje biodiverzitu.
  • pestovanie medziplodín - Aby bola pôda v období medzi zbermi chránená, necháva sa na poli vyrásť vegetačné popkrytie. Vegetačné pokrytie tvorí zmes rôznych rastlín vybraných podľa konkrétnych vlastností. V priebehu svojho rastu chráni tieto rastliny a pôdu najmä pred nepriazňou počasia. Medziplodiny tak v poľnohospodárstve plnia hneď niekoľko funkcií. Pôdu prirodzene chránia, obohacujú o dôležité prvky a zvyšujú tým jej úrodnosť.
  •  inštalácia pascí na hmyz - Škodcovia môžu zásadne poničiť úrodu zeleniny. Pomáhame preto poľnohospodárom s implementáciou inovatívnych riešení, ako napríklad využitie pascí na škodcov. Feromóny škodcov privábia do pasce, ktorá následne analyzuje jeho vlastnosti (veľkosť, vývojové štádium atp.). Tento praktický nástroj umožňuje poľnohospodárom rýchlo konať, ak sa ocitne zelenina v ohrození a to vďaka prepojenej digitálnej sieti. Poľnohospodári získavajú v reálnom čase upozornenie s presnými informáciami a môžu ihneď vyhodnotiť, aké nebezpečenstvo úrode hrozí a aká protiopatrenia vykonať.

Inovatívny pestovateľské postupy testujeme na našich troch pilotných farmách, aby sme zabezpečili, že do roku 2025 budú všetky nami obrábanej pôdy využívať aspoň dve alternatívne kultivačné techniky.
 

 

Pripoj sa k nám