Ano, naša zelenina roste v zemi!

Objavte, ako sa naša zelenina presúva zo zeme na tanier vo videu 360. Neváhajte hýbať myškou a pohybovať sa vo videu!